Zorggebied van de praktijk

De huisarts is binnen de tijdsnorm (maximaal  15  minuten) beschikbaar voor consultatie en/of hulpverlening op de locatie waar de patiënt aanwezig is, als deze locatie binnen het zorggebied van de praktijk ligt.

Het geografisch zorggebied van Huisartsenpraktijk 's-Gravensant bestaat uit de kern 's-Gravenzande en het buurtschap Heenweg, beiden onderdeel van de gemeente Westland.

Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan woonachtig binnen dit zorggebied.

Bevindt u zich buiten het zorggebied  of verhuist u naar buiten het zorggebied, dan zal de praktijk u verwijzen naar een praktijk die uw locatie wel binnen zijn zorggebied heeft. Patiënten die buiten dit gebied wonen kunnen we niet thuis bezoeken, omdat we gebonden zijn aan wettelijke afspraken over de aanrijtijden bij spoedvisites.

Een indicatie van het verzorgingsgebied :