Zorgaanbod

Zorgaanbod Algemeen

Het basisaanbod van de praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veel voorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling. Bij klachten waarbij gespecialiseerde hulp noodzakelijk is verwijzen wij door. Dit basisaanbod sluit volledig aan bij "aanbod huisartsgeneeskundige zorg"(LHV 2015)

De praktijk levert algemene reguliere huisartsenzorg, zoveel mogelijk volgens de geldende wetenschappelijke standaarden en landelijke richtlijnen. Wij bieden patiënten de volgende contactmogelijkheden : consult, telefonisch consult en visite.

De zorg wordt geleverd door de diverse hulpverleners werkzaam in de praktijk. Voor het gespecificeerde zorgaanbod kunt u per hulpverlener verder op de site kijken.

De praktijk is aangesloten bij Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) voor de volgende zorgpaden : Diabetes Mellitus, COPD ,Hart- en Vaatzieken, Ouderenzorg en Persoonsgerichte Zorg.