Nieuwe patiënten

Inschrijven als patiënt

Praktijk 's Gravensant  is helaas gesloten voor nieuwe patiënten. Dit geldt zowel voor de praktijk van dr. Schoute als voor die van dr. Nandoe

Wij zullen het op deze plaats vermelden wanneer er weer ruimte is om nieuwe patiënten aan te nemen.

Alleen patiënten die wonen binnen ons zorggebied. kunnen zich dan inschrijven.

Wilt u, wanneer u zich wilt inschrijven, dan onderstaand formulier downloaden en invullen.

In verband met de AVG wetgeving dient u dit vervolgens persoonlijk, en met uw legitimatiebewijs af te geven aan de balie.

Inschrijfformulier-Praktijk-sGravensant