Patiëntenportaal

Sinds oktober 2019 is het in onze praktijk mogelijk om via dit portaal uw online afspraak te maken en  uw (chronische) herhaal recepten te bestellen. Binnenkort is het ook mogelijk uw arts voor niet spoedeisende zaken via email te consulteren.

U dient hiervoor een account aan te maken die door de praktijk moet worden gevalideerd.

Dit account kunt u vanaf heden aanmaken. Meldt u zich hiervoor aan de balie bij de assistente.

Na verificatie van uw identiteit en controle van uw gegevens, zal zij u een toestemmingsverklaring laten ondertekenen, waarna u een contract met inlogcode (Super-PIN) krijgt, welke u nodig heeft voor de aanmaak van uw account. Na invoer hiervan kan het aanmaken van de account worden afgerond en kunt u van de online services gebruik maken.

NB Helaas zijn er softwarematige problemen bij het online maken van een afspraak. Onze software leverancier is hiermee bezig, zelf kunnen wij hier helaas niets aan doen. Onze excuses voor het ongemak !

Indien u geen bevestiging van de door u gemaakte afspraak krijgt, neemt u dan s.v.p. alsnog telefonisch contact op met de praktijk om een afspraak te maken.

Inzage in uw medisch dossier is vanaf 1 juli 2020 mogelijk, echter nog niet online, zoals de bedoeling was. In verband met software matige problemen is het vanaf 1 juli jl mogelijk om uw een PDF uitdraai van uw dossier te krijgen. Vanaf 31 december 2020 moet het ook mogelijk zijn om uw dossier online in te zien.

N.B.: Ten aanzien van het inzien van uw eigen medisch dossier : 

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat uw medische gegevens van u persoonlijk zijn en dat u deze dus niet deelt met instanties of onbekenden die met deze gegevens hun voordeel zouden kunnen doen.