Patiëntenportaal

Patiënten portaal – technische problemen

In verband met de vele technische problemen bij toegang en inloggen via het patiënten portaal hebben wij besloten om dit portaal via een andere aanbieder beschikbaar te gaan stellen.

Daarom zullen er per heden (18-11-’21) geen nieuwe accounts via het oude systeem mee worden aangemaakt.

De patiënten die al een account hebben via het oude systeem kunnen dit nog wel gebruiken en zullen binnenkort bericht krijgen hoe zij toegang krijgen tot het nieuwe systeem.

Patiënten portaal – Afspraak maken en chronische herhaalrecepten bestellen

Via dit portaal kunt u uw online afspraak te maken en  uw (chronische) herhaal recepten bestellen. Voor niet spoedeisende zaken kunt u uw arts ook via een E-consult raadplegen.

U dient hiervoor een account aan te maken die door de praktijk moet worden gevalideerd.

Dit account kunt u vanaf heden aanmaken. Meldt u zich hiervoor aan de balie bij de assistente.

Na verificatie van uw identiteit en controle van uw gegevens, zal zij u een toestemmingsverklaring laten ondertekenen, waarna u een contract met inlogcode (Super-PIN) krijgt, welke u nodig heeft voor de aanmaak van uw account. Na invoer hiervan kan het aanmaken van het account worden afgerond en kunt u van de online services gebruik maken.

NB Eventuele problemen met inloggen in het portaal kunnen liggen aan het  gebruik van Safari  als browser i.p.v. Google Chrome.

Wanneer de twee-staps identificatie gelukt is, kan daarna wel met Safari ingelogd worden.

Indien u geen bevestiging van de door u gemaakte afspraak krijgt, neemt u dan s.v.p. alsnog telefonisch contact op met de praktijk om een afspraak te maken.

 

Uw dossier inzien

Inzage in uw medisch dossier is via het patiënten portaal mogelijk.

Het is in dit kader belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat uw medische gegevens van u persoonlijk zijn en dat u deze dus niet deelt met instanties of onbekenden die met deze gegevens hun voordeel zouden kunnen doen.

E consult

Het E consult is vooral geschikt voor :

  • Leefstijladviezen en -vragen
  • Vragen over medicijnen
  • Vragen over (en uitslagen van) onderzoeken
  • Vervolg op een eerder consult, bv als er nog een vraag is of om door te geven hoe het daarna is gegaan.
  • Controle en follow-up bij chronische aandoeningen

Het E consult is NIET geschikt voor

  • Spoedeisende zaken
  • Pijnklachten
  • Wanneer u denkt dat er lichamelijk onderzoek nodig is
  • Beoordeling van plekjes op de huid waarbij een foto moet worden bijgevoegd, deze moet u nog steeds per mail verzenden naar :  assistentesgravensant@ezorg.nl