Uitwisseling patiëntengegevens

Goede zorg met goede informatie
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij een huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts en apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg.

Zorgverleners willen daarom graag medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Ook ’s avonds en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. Dit netwerk zorgt voor een snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens.
Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners via de zorginfrastructuur. U moet uw huisarts en apotheek eerst toestemming geven uw gegevens beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.

Voor welke gegevens geeft U toestemming om uit te wisselen?
Bij de huisarts is het de gestandaardiseerde set van medische gegevens zoals in de professionele samenvatting is omschreven. Daarin zitten de actieve ziekte episodes (b.v. uw chronische ziekte zoals diabetes, hartproblemen, longproblemen), de probleemlijst, actieve medicatie-status voor zover die door de huisarts zijn voorgeschreven, contra-indicaties en geneesmiddelenallergieën. Het gaat alleen om de laatste 5 contacten of die van de laatste 4 maanden. Overige informatie wordt niet uitgewisseld.

Hoe geeft u toestemming?
Uw huisarts en apotheek zullen u om toestemming vragen. Daarna leggen ze in uw dossier vast of u toestemming hebt gegeven. Soms heeft u bij een huisartsenpraktijk of een apotheek contact met meerdere artsen of assistenten. Zij kunnen via één van hen uw toestemming vragen. U kunt ook zelf contact met uw huisarts en apotheek opnemen. Vanaf 1 januari 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw medische gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur. Als u geen toestemming hebt gegeven, kunnen zorgverleners uw gegevens ook niet inzien in noodsituaties.
U kunt uw toestemming altijd weer intrekken en ook bepaalde informatie in uw dossier laten afschermen.
U kunt  ook via een formulier uw toestemming regelen. Dit formulier kunt u afgeven op de praktijk.

Via Direct toestemming geven  kunt u direct online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur.

Het kan ook via een Toestemmingsformulier
1.    Vul uw gegevens in en verstuur ze met DigiD met sms naar uw huisarts en/of apotheek.
2.    Vul online een formulier in, print het en geef het aan uw huisarts en/of apotheek.

Voor vragen en uitgebreide informatie kunt u terecht op www.vzvz.nl