Kosten van onderzoeken

Kosten van onderzoek in de huisartsenpraktijk

Wat valt wel en niet onder het eigen risico?

De huisartsenzorg zelf valt onder de basisverzekering en niet onder het eigen risico, maar een aantal onderzoeken binnen de huisartsenzorg wel. Hieronder vindt u welke onderzoeken binnen de huisartsenzorg wel en welke niet onder het eigen risico vallen.

Een aantal voorbeelden van onderzoeken die wel onder het eigen risico vallen:*

  • Bloedafname en -onderzoek;
  • Urineonderzoek voor alle andere gevallen dan vermoeden blaasontsteking;
  • Alle kweken die worden afgenomen (dus van urine, ontlasting en SOA-testen)
  • Teledermatologie.

*Deze lijst is niet compleet. Controleer daarom zelf altijd bij uw zorgverzekeraar of zorg onder het eigen risico valt of niet.

Voor de prijzen van laboratoriumtesten van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum, waar wij mee samenwerken, kunt u kijken op hun website : tarieven RHMDC

Wat niet onder het eigen risico valt en dus vanuit de basisverzekering wordt vergoed (als het bij de huisartsenpraktijk wordt uitgevoerd)**:

  • 24-uurs bloeddrukmeting;
  • Longfunctietest;
  • Urineonderzoek bij vermoeden van blaasontsteking;
  • ECG;
  • Holteronderzoek;
  • Doppleronderzoek.

**Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoeken nodig zijn, kan dat vervolgonderzoek wel onder het eigen risico vallen.