Praktijkverpleegkundige

Onze praktijkverpleegkundige Nellie van den Berge is werkzaam op maandag en dinsdag en op vrijdagochtend.

Haar spreekuurtijden zijn :

  • Maandag van 7.40 - 17.00 u voor dr. Nandoe
  • Dinsdag van 7.40 - 17.00 u voor dr. Schoute
  • Vrijdag van 7.40 - 9.00 u voor beide artsen en doet zij huisbezoeken

 

Haar zorgaanbod betreft :

  • Diabeteszorg
  • Hart- en vaatziekten
  • Astma- en COPD zorg
  • Ouderenzorg

De praktijkverpleegkundige begeleidt onder andere mensen met een chronische aandoening als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Zij geeft voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt bij medicatiegebruik en veranderingen in leefstijl. In overleg met de patiënt zullen controles plaatsvinden op regelmatige basis.

Vaak vindt voorafgaand aan deze controles bloed- en urineonderzoek plaats. De bezoeken aan de praktijkverpleegkundige zijn kosteloos, wanneer echter voorafgaand aan de controle bloed- en/of urineonderzoek nodig is, zal dit van uw eigen risico afgaan.

Verder draagt de praktijkverpleegkundige zorg voor de begeleiding van de oudere “kwetsbare” mensen in de praktijk.  Zij gaat in overleg met de betrokkene(n) op huisbezoek. Hiermee proberen we problemen te voorkomen en de oudere zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn.

U kunt de praktijkverpleegkundige bereiken via het praktijknummer.

 

Voorheen is Nellie v.d Berge werkzaam geweest als wijkverpleegkundige en diabetesverpleegkundige.

Naast haar werkzaamheden als praktijkverpleegkundige in onze praktijk werkt zij tevens als diabetesverpleegkundige bij Zorgorganisatie Eerste Lijn.

BIG nummer 49003956330

Nellie van den Berge