Spreekuren en openingstijden

Openingstijden praktijk

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur.

Tussen 12.00 en 13.00 uur hebben wij lunchpauze. De praktijk is dan  voor spoed via de spoedlijn 0174-441780 bereikbaar

Afspraak maken

Belt u voor het maken van afspraken bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur

De huisartsen houden uitsluitend spreekuur volgens afspraak. Voor een consult wordt 10 minuten aangehouden.  Wanneer u meerdere klachten heeft en/of indien u langer de tijd nodig denkt te hebben,  wilt u dit dan aangeven.

Op maandag is het met name in de ochtend vaak erg druk aan de telefoon. Indien u een vraag heeft aan de assistente die niet dringend is,  probeert u ons dan op een andere dag in de week nogmaals telefonisch te bereiken.

Indien u belt naar ons gewone (niet-spoed) nummer en de lijn is bezet, dan wordt u in de wachtrij gezet. De wachtrij is maximaal 4 bellers lang. Indien u beller nummer 5 of hoger bent, dan krijgt u een in-gesprek-toon te horen.

Belt u in dat geval op een later tijdstip nogmaals terug.

In geval van spoed, belt u uiteraard met de spoedlijn. 0174-441780

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw bezoek. Dit is bedoeld om de spoedeisendheid van uw klacht zo goed mogelijk in te schatten en de indeling van onze spreekuren zo efficiënt mogelijk te maken. De assistente is hiervoor opgeleid en heeft evenals de huisarts een beroepsgeheim. Ook zij zal dus vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Wanneer u toegang heeft tot ons patiënten portaal, kunt u ook online een afspraak maken : https://sgravensant.nl/patientenportaal/


 

Spreekuurtijden

  • 08.00 - 10.00 uur
  • 13.30 - 15.30 uur
  • 16.00 - 17.00 uur

 

Telefonisch spreekuur :  Dit spreekuur is bedoeld voor korte vragen en het bespreken van uitslagen

Voor dokter Nandoe : Dagelijks  van 13.00 - 13.30 uur. De assistente staat u te woord en verbindt u zo nodig door met de huisarts.

Voor dokter Schoute en dokter De Groot : Dit is een telefonisch terugbelspreekuur. U kunt dagelijks via de assistente een afspraak maken, de arts belt u dan tussen 13.00 - 13.30 uur terug.


 

Werkdagen huisartsen

 

-------------------------- - - - - - - Maandag            Dinsdag               Woensdag              Donderdag           Vrijdag

Mw. N.W. Schoute                                             middag                                                    ochtend

Mw. L.J. de Groot                                              ochtend                                                   middag                     V

Mw. D. Kort                                  V                                                         V

Dhr. R.S. Nandoe                         V                          V                    Ochtend                         V                           V

-  - - - - - - - ---------------------------- - - - - - -( Nandoe woensdagmiddag alleen spoed) - - - - - - - - - - - - - - - 

Visites aan huis

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, of slecht ter been bent. De doktersassistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Belt u voor het aanvragen van visites bij voorkeur voor 10.00 uur.

 

Vragen aan de assistente

Vragen

Voor vragen aan de assistente,  uitslagen van onderzoek, verwijzingen en dergelijke kunt u dagelijks bellen tussen 08.00 - 10.00 uur en tussen 11.30 - 12.00 uur.

Herhaalrecepten

Het herhalen van recepten bij voorkeur via  ons patiënten portaal, via onze website of via de brievenbus in onze hal.

Zie hiervoor ook het kopje herhaalmedicatie.

Urine - onderzoek

Wanneer de huisarts urineonderzoek aanvraagt of als u denkt een blaasontsteking te hebben, kunt u uw urine in een schoon potje bij ons brengen, bij voorkeur de eerste ochtendurine. Gaarne de urine brengen voor 9.30 uur.

Gebruik hiervoor zo mogelijk een speciaal urinepotje dat u bij ons gratis kunt verkrijgen. Zorg ervoor dat de urine niet ouder is dan twee uur of zet anders het potje met urine in de koelkast.

Bij een vermoeden van blaasontsteking zullen wij  u bij het inleveren van de urine een paar vragen stellen, om zo meer inzichtelijk te krijgen welke behandeling wij u moeten geven. Deze vragen staan ook op een formulier, wat u via deze link:  Vragenlijstje bij urinemonster kunt openen, uitprinten en invullen en samen met de urine kunt afgeven bij de balie.

U spaart de assistente tijd door dit alvast thuis in te vullen.

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering  en  valt niet onder het eigen risico . Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wél onder het eigen risico. Ook urineonderzoek dat om andere redenen dan een vermoeden van blaasontsteking wordt aangevraagd valt wél onder het eigen risico.

Voor de uitslag kunt u bellen van 11.30 - 12.00 uur