Links naar gezondheidsinformatie

De voorlichtingssite Thuisarts.nl wordt in onze praktijk veel gebruikt voor voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.
U kunt de informatie op deze website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Patiënteninformatie

NHG patiënten informatie : http://www.thuisarts.nl
NPCF patiëntenverenigingen : http://www.patientenfederatie.nl
Rijksvaccinatieprogramma : https://rijksvaccinatieprogramma.nl/

Preventieve Gezondheidszorg GG en GD

Gezondheid en Reizen : http://www.lcr.nl
GGD Haaglanden : http://www.ggdhaaglanden.nl

Algemeen

Klachtenregeling huisartsenzorg :  http://www.skge.nl
Zorgverzekeraars : http://www.zorgverzekeraars.nl
Advies Meldpunt kindermishandeling/jeugdzorg: http://www.vooreenveiligthuis.nl
Ministerie van VWS : https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Verzorging

Senna Zorg :   https://www.sennazorg.nl/
Pieter van Foreest : http://www.pietervanforeest.nl
Careyn : http://www.careyn.nl
Buurtzorg Naaldwijk : http://naaldwijk.buurtzorg.net

Huisartsenpost en Ziekenhuizen in de regio

Huisartsenpost Westland, Naaldwijk : http://www.huisartsenpostwestland.nl
Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag : https://www.haaglandenmc.nl
HAGA Ziekenhuizen, Den Haag : http://www.hagaziekenhuis.nl
Reinier de Graaf Gasthuis, Delft : http://www.rdgg.nl
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Schiedam : http://www.franciscus.nl
Overige ziekenhuizen Nederland : http://www.ziekenhuis.nl

Gemeente Westland Zorg

Gemeente Westland - zorg en welzijn: https://www.gemeentewestland.nl/zorg-en-ondersteuning.html

Sociaal Plein Westland heeft een nieuwe website :  Hulpzoeker Westland

Vitis welzijn: http://www.vitiswelzijn.nl/site

Overige zorg in de regio

Kies.Beter.nl : http://www.kiesbeter.nl
Eerste lijns psychologen: http://www.psyzorghoflanden.nl/

GGZ Delfland: http://www.ggz-delfland.nl

Fortagroep Westland (GGZ zorg): http://www.fortagroep.nl/contact
Parnassia : http://www.parnassiagroep.nl
Fysiotherapie : http://www.defysiotherapeut.com/
Podotherapeuten : http://www.podotherapie.nl
Tandartsen:http://www.allesoverhetgebit.nl

Overzicht diëtisten : http://dietistinhetveld.nl