Informatie rondom het levenseinde

Over het levenseinde

De KNMG en de LHV hebben samen met de Patiënten federatie Nederland een website gebouwd waar u veel informatie en onder andere ook voorbeelden van wilsverklaringen kunt vinden en adviezen over wat er in dergelijke verklaringen moet staan.

U kunt deze vinden op : http://levenseinde.patientenfederatie.nl

 

Ook via https://www.thuisarts.nl/levenseinde  kunt u veel informatie op dit gebied vinden.

Onder andere ook hoe u de wensen voor uw levenseinde vastlegt, https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-wensen-voor-mijn-levenseinde-vastleggen    en bijvoorbeeld hoe u een niet-reanimeer penning kunt verkrijgen : https://www.patientenfederatie.nl/producten/niet-reanimerenpenning/de-niet-reanimerenpenning