Welkom bij Huisartsenpraktijk 's-Gravensant
Huisartsenpraktijk’s-Gravensant bestaat uit 2 aparte huisartspraktijken n.l. huisartspraktijk van Dhr. R.S. Nandoe en huisartspraktijk van Mevr. N.W. Schoute. Patiënten worden op naam van de huisarts ingeschreven en hebben hun eigen huisarts. Wel is er een intensieve samenwerking in beleid en organisatie. Bij afwezigheid van een van de huisartsen zal de ander alleen voor spoedgevallen waarnemen. De assistenten zijn voor beide praktijken werkzaam.
Geschiedenis
Huisartsenpraktijk ’s-Gravensant is ontstaan toen Mevr. N.W. Schoute de praktijk opvolgde van Dhr.G.S. Huizenga en een samenwerkingsverband aanging met Dhr J.M. Baks. De praktijk was gevestigd op de Naaldwijkseweg 103, waar Dhr. Baks al langer praktiseerde.
Toen Dhr Baks te kennen gaf met zijn praktijk te stoppen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie mogelijkheid. Door medewerking van de Gemeente ’s-Gravenzande ontstonden er nieuwbouwplannen. Aangezien de realisatie van dit nieuwbouwproject langer op zich liet wachten dan de opvolging van Dhr Baks is er een tijdelijke oplossing voor vestiging gezocht. Op 1 juni 2003 verhuisde de praktijk naar de Zandeveltweg 75. Op 1 oktober 2003  nam  Dhr R.S. Nandoe de praktijk van Dhr Baks over. Uiteindelijk op 19 december 2005 kon Huisartsenpraktijk ’s-Gravensant zich in het nieuwe pand aan de Hoflaan 42 vestigen.
Het praktijkpand
In het praktijkpand op de Hoflaan 42 is niet alleen de huisartsenpraktijk ’s-Gravensant gevestigd. Ook is een tandartspraktijk gevestigd van Dhr. G. Lie Tjauw.