Huisartsenpraktijk 's-Gravensant

Hoflaan 42

2691 AT  's-Gravenzande

Tel.   Praktijk N.W. Schoute : 0174 - 41 36 00

Tel.   Praktijk R.S. Nandoe :  0174 - 41 64 00

 

Voor Spoed ( beide praktijken )  0174- 44 17 80

infosgravensant@ezorg.nl

Faxnummer  :  0174 - 44 18 03

 

Email adres praktijk - veilig mailen

Via ons algemene email-adres infosgravensant@ezorg.nl   doen wij in verband met uw privacy geen medische consulten, alleen administratieve zaken.

Wij werken hard aan ons patiënten portaal.  Sinds 1 oktober jl. kunt u  ook online een afspraak maken en herhaalrecepten bestellen. Voor wat betreft e-consulten : dit zal ook op korte termijn via dit patiënten portaal mogelijk zijn.

Zie : https://sgravensant.nl/patientenportaal/