Data Griepvaccinatie 2020

In onze praktijk zullen de griep vaccinaties dit jaar plaatsvinden op :

 • Dinsdag 20 oktober 13-17 uur 
 • Woensdag 21 oktober van 14-18 uur

In verband met de Corona maatregelen zullen patiënten op deze data per tijdsslot worden ingedeeld; deze vindt u in uw uitnodigingsbrief die u begin oktober zult ontvangen.

We verzoeken u alvast u zoveel mogelijk aan het u toegekende tijdsslot te houden.


 

Pneumokokken vaccinatie voor ouderen 2020

Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken.

De meest voorkomende ziekte door pneumokokken bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen.

De overheid heeft besloten te starten met het vaccineren van ouderen tegen pneumokokken via het Rijksvaccinatieprogramma.

Iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 krijgt via onze praktijk een uitnodiging voor een gratis pneumokokkenprik. Volwassenen worden gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken. Deze vaccinatie zal voor deze patiëntengroep gelijktijdig plaatsvinden met de griepvaccinatie. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodigingsbrief.

Op uw uitnodigingsbrief zult u het tijdstip vinden waarop u wordt uitgenodigd.

Zie voor meer informatie :https://www.rivm.nl/pneumokokken

En kijk bij vragen op : https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020/vragen-en-antwoorden


 

Bloedafname locatie in 's Gravenzande - Bloedafname alleen op afspraak !!

Op werkdagen, (ma-vrij) dagelijks tussen 8.00 en 9.30 u, kunt u bloed laten prikken in de locatie Oude Gemeentehuis, Van Geeststraat 1 te 's-Gravenzande door het laboratorium van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch centrum.

Vanaf 1 september jl. is dat alleen op afspraak mogelijk

U kunt een afspraak maken voor bloedprikken viahttps://www.rhmdc.nl/patienten/bloedafnamelocaties/


Verder is in onze regio bloedafname mogelijk via bloedafname aan huis (alleen na aanmelding door de huisarts)

óf : (dus op afspraak)

 • In het Behandel Centrum Westland, Middelbroekweg 2a (1e etage) Naaldwijk  :
  • maandag t/m donderdag van 7.30-16.00 u
  • vrijdag van 07.00 - 12.00 u
  • zaterdag  van 08.00 - 11.00 u

 

 • In Huisartsenpraktijk Dok West, Molenweg 39  te Monster
  • op werkdagen van 8.00-9.30 uur

 

Vakantiedata en afwezigheid van uw huisarts

Voor onze vakantiedata zie : https://sgravensant.nl/afwezigheid-van-uw-huisarts/

 

Vanaf 1 juli inzage in uw patiënten dossier

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 juli 2020 is het de bedoeling dat alle Nederlanders via een patiëntenportaal de mogelijkheid hebben te beschikken over hun eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Dit geldt dus ook voor uw huisartsendossier. U kunt hiervan gebruik maken door een zogenaamd “CGM LIFE account” te activeren.

Zie voor de werkwijze : https://sgravensant.nl/patientenportaal

N.B.: Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat uw medische gegevens van u persoonlijk zijn en dat u deze dus niet deelt met instanties of onbekenden die met deze gegevens hun voordeel zouden kunnen doen.

Toegang tot uw medische gegevens door de huisartsenpost tijdens de Corona crisis

Tijdens de Corona crisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd.

De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken, maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt.

Tijdens de Corona crisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Persoonlijke keuze vastleggen
Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

 • U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk of
 • U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of
 • U legt uw keuze online vast via http://volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie
U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website http://volgjezorg.nl/corona-opt.
Op http://volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.


 

Verwijsbrief MOET vooraf en niet achteraf !

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld.

De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen.

De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt.

Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar.
Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patiënt indienen.