Griepvaccinaties op woensdagmiddag 19 oktober

De jaarlijkse griepvaccinaties zullen dit jaar plaatsvinden op woensdagmiddag 19 oktober van 13.30-17.30 uur.

Wanneer u tot de doelgroep behoort (zie Voor wie is de griepprik ) ontvangt u hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Om het risico op besmetting met het corona virus zoveel mogelijk te verminderen en om de doorloop in de praktijk tijdens de vaccinaties zo goed mogelijk te laten verlopen wordt de middag in tijdsblokken verdeeld en wordt u in een tijdsblok uitgenodigd. U wordt verzocht zich hier zo veel mogelijk aan te houden. De tijdsblokken zijn :

 • 13.30 - 14.00 u   A en B
 • 14.00 - 14.45 u.  C t/m G
 • 14.45 - 15.30 u.  H t/m K
 • 15.30 - 16.00 u.  L t/m O
 • 16.00 - 16.45 u.  P t/m S
 • 16.45 - 17.30 u.  T t/m Z

Net als voorgaande jaren willen wij weer gebruik maken van de parkeergarage achter ons pand. Via de aangegeven looproutes komt u het pand binnen, in de grote gang zullen de vaccinaties worden toegediend en u zult het pand via de hoofdingang weer verlaten.

Wanneer u het prettig vindt, kunt u een mondkapje dragen. Dit is vooralsnog niet verplicht, tenzij de regels in de tussentijd weer worden aangescherpt.

U dient thuis te blijven indien u klachten heeft van neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid, plotseling niet meer ruiken of proeven, verhoging of koorts. Doe dan een zelftest of laat u testen op Corona.

Heeft u vragen over de griepprik, bijvoorbeeld in combinatie met de herhaalprik voor Corona, kijk dan op de site van het RIVM:  Griepprik en Covid-19


 

Ook pneumokokken vaccinatie op woensdag 19 oktober

Tegelijk met de griepvaccinatie kunnen mensen die behoren tot de doelgroep hiervoor, ook gevaccineerd worden tegen pneumokokken. Deze patiënten ontvangen hiervoor een tweede uitnodigingsbrief.

De patiënten die uitgenodigd worden zijn mensen van 66 tot en met 69 jaar (geboren vanaf 1-1-1953 tot en met 31-12-1956).

Het RIVM heeft een webpagina met informatie gemaakt over de pneumokokkenprik indien u hierover vragen heeft.

En ook op Thuisarts.nl kunt u informatie vinden over de pneumokokkenprik zie : Prik tegen pneumokokken

Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken.

De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.

NB :  Wilt u, wanneer u komt voor de pneumokokken vaccinatie en ook een bloedverdunner gebruikt, dit aangeven aan degene die u vaccineert ? Dit ivm de te gebruiken injectietechniek.

 

 

Herhaalprik tegen Corona via de GGD

In het najaar 2022 kan ieder die dat wil een herhaalprik krijgen tegen Corona.

Deze vaccinatie wordt via de GGD verstrekt en niet via de huisarts !

Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. Zij krijgen sinds 13 september 2022 een uitnodiging en kunnen op afspraak bij de GGD’en terecht voor de herhaalprik. Daarna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dit kan helpen om een verdere opleving van het coronavirus tegen te gaan.

Op de site van het RIVM kunt u zien of uw leeftijdscategorie al aan de beurt is.

Kijk op Afspraak maken herhaalprik tegen Corona om hiervoor een afspraak te maken. Dan kunt u ook zien waar u in uw regio terecht kunt.


 

Introductie nieuwe patiënten omgeving

In verband met de vele technische problemen bij toegang en inloggen via het patiënten portaal van CGM hebben wij besloten om ons portaal via een andere aanbieder beschikbaar te gaan stellen : Uw Zorg Online

Zie onze pagina Patiënten Omgeving


 

Drukte in de praktijk

Door diverse oorzaken ervaren wij in deze post-Corona tijd veel drukte in de praktijk.

Voor u als patiënt kan dat betekenen dat het soms wat langer duurt voordat u een afspraak kunt maken of dat de wachttijd aan de telefoon soms langer is.

Wij vragen om uw begrip voor deze situatie.

Onder andere door het installeren van de nieuwe patiënten omgeving proberen we u nieuwe contact mogelijkheden aan te bieden.

 


 

Bericht van Dokter Schoute - update 14-09-2022

Beste mensen,

Hierbij een update over mijn gezondheid. We zijn nu 9 maanden verder in mijn ziekteproces.
Zoals ik eerder vermeldde is er sprake van hartfalen (een slechte pompfunctie van mijn hart) ten gevolge van een onderliggende auto-immuunziekte genaamd sarcoïdose.
Na behandeling met afweer onderdrukkende medicatie is de sarcoïdose nu onder controle.

Voor het hartfalen krijg ik onderhoudsmedicatie en ben ik nu bezig met een revalidatieprogramma.
Gelukkig ben ik vooruitgegaan en kan ik weer halve dagen werkzaamheden voor de praktijk verrichten.

Belangrijk in het hele traject blijft mijn energieverdeling. Dit is een proces van ervaren en leren:
• Waar liggen de grenzen van mijn vermogen om te werken.
• Een balans vinden in werk en privé.

In verband met het volgen van het revalidatieprogramma zal ik tijdelijk weer minder dagen per week aan het werk zijn.
Ik wil u allen bedanken voor de lieve, steunende en bemoedigende woorden op kaarten en in de spreekkamer.

De praktijk zal in de komende maanden ook nog gedeeltelijk worden waargenomen door collega huisartsen Mevr. De Groot, Mevr. Boxma en Mevr. Smeeman.

Met vriendelijke groet,

N.W. Schoute, huisarts


 

Waarneming in de praktijk en aanpassing werkdagen artsen

In verband met de ziekte van dr. Schoute (zie ook het bericht hierboven) zullen er ook in de komende maanden nog waarnemende artsen in de praktijk werkzaam zijn.

Dit zijn ervaren collega's waar Dr. Schoute en Dr. De Groot alle vertrouwen in hebben. Zij zullen in de komende tijd vooral op de maandag en dinsdag waarnemen en incidenteel ook op andere dagen.

Het betreft :

 • Mw. A. Boxma  BIG nummer 29062404801
 • Mw. I.  Smeeman  BIG nummer 19049069901

We hopen gezien de situatie op uw begrip.


 

Mw. A. Boxma

Zwangerschapsverlof POH-GGZ Cheyenne Kiekens

Onze POH-GGZ, psychologe Cheyenne Kiekens, zal vanaf half juli met zwangerschapsverlof gaan.  De bedoeling is dat zij na dit verlof, in januari 2023 weer terugkeert in ons team.

Zij zal vervangen worden door Laura van Gils, een nieuwe POH GGZ en een nieuw gezicht voor u en voor ons.

Zij zal werkzaam zijn op woensdag, donderdag en vrijdag.


 

Laura van Gils

De Twijfeltelefoon

Wanneer u twijfels heeft over het corona vaccin, over HPV vaccinatie of bijvoorbeeld vroege opsporing van darmkanker, en u vindt geen antwoord op uw vragen op het internet, dan kunt u bellen met De Twijfeltelefoon  via 088-7 555 777

Hier wordt uw vraag beantwoord door een medisch specialist.


 

Inschrijving nieuwe patiënten mogelijk bij praktijk Nandoe

Inschrijving voor nieuwe patiënten is mogelijk in de praktijk van dr. Nandoe.

Dit is alleen van toepassing voor patiënten die wonen binnen ons zorg gebied Zorggebied van de praktijk

Zie voor verdere informatie Inschrijven als patiënt

 


 

Via E consult uw huisarts 24 u per dag raadplegen -

Wij hebben in onze praktijk de mogelijkheid om via een E consult uw medische vragen te beantwoorden.

Zie https://sgravensant.nl/patientenportaal/

 

Uiteraard betreft dit alleen vragen die NIET SPOEDEISEND zijn.

Verder is het E consult ook niet zozeer geschikt voor :

 • Pijnklachten
 • Wanneer u denkt dat er  ook een lichamelijk onderzoek nodig is

Het E consult is wél geschikt voor :

 • Leefstijladviezen en -vragen
 • Vragen over medicijnen
 • Plekjes en vlekjes op de huid waarbij een foto moet worden toegevoegd. SVP minstens één detail- en een overzichtsfoto toevoegen en in de tekst vermelden waar het plekje zich bevindt.
 • Vragen over (en uitslagen van) onderzoeken
 • Vragen  naar aanleiding van een eerder consult, of om door te geven hoe het sindsdien is gegaan
 • Controle en follow-up bij chronische aandoeningen

Wij doen ons best om uw E consult binnen 2 werkdagen te beantwoorden

 

 


 

Bloedafname locatie in 's Gravenzande - Bloedafname alleen op afspraak !!

Op werkdagen, (ma-vrij) dagelijks tussen 8.00 en 9.30 u, kunt u bloed laten prikken in de locatie Huisartsenpraktijk Deunisvelt/Dupuis, Zandeveltplein 39 te 's-Gravenzande door het laboratorium van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch centrum.

Dit is alleen op afspraak mogelijk

U kunt online een afspraak maken voor bloedprikken viahttps://www.rhmdc.nl/patienten/bloedafnamelocaties/

Of u kunt bellen met het Klant Contact Centrum van het RHMDC via 088 260 4000.


Verder is in onze regio bloedafname mogelijk via bloedafname aan huis  (alleen na aanmelding door de huisarts)

óf : (inmiddels weer zonder afspraak..!)

 • In het Behandel Centrum Westland, Middelbroekweg 2a (1e etage) Naaldwijk  :
  • maandag t/m donderdag van 7.30-16.00 u
  • vrijdag van 07.00 - 12.00 u
  • zaterdag  van 08.00 - 11.00 u

 

Thuisarts.nl heeft nu ook een Engelse versie : GP-info

Sinds kort is er een Engelstalige versie van de voorlichtings site Thuisarts.nl, namelijk   https://gpinfo.nl/
GPinfo.nl is vooralsnog gericht op buitenlanders die in Nederland wonen, werken of studeren (hierna: internationals).

Omdat zij de Nederlandse taal vaak onvoldoende machtig zijn, maken zij geen gebruik van Thuisarts.nl. Uit onderzoek blijkt dat internationals behoefte hebben aan informatie over gezondheid en ziekte in de context van het Nederlandse systeem.

Ook het Nederlandse gezondheidszorg systeem staat op deze site toegelicht en uitgelegd

Dus uw Engelstalige of buitenlandse vrienden of kennissen kunt u op deze site attent maken.

Vakantiedata en afwezigheid van uw huisarts

Voor onze vakantiedata zie : https://sgravensant.nl/afwezigheid-van-uw-huisarts/

 

Inzage in uw patiënten dossier

 

 

 

Vanaf 1 juli 2020 is het de bedoeling dat alle Nederlanders via een patiëntenportaal de mogelijkheid hebben te beschikken over hun eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Dit geldt dus ook voor uw huisartsendossier. Na vele technische problemen met een eerdere portaal-versie, hebben wij sinds mei 2022 een nieuwe patiënten omgeving.

Hier kunt u uw eigen patiëntendossier inzien.

N.B.: Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat uw medische gegevens van u persoonlijk zijn en dat u deze dus niet deelt met instanties of onbekenden die met deze gegevens hun voordeel zouden kunnen doen.

Verwijsbrief MOET vooraf en niet achteraf !

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld.

De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen.

De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt.

Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar.
Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patiënt indienen.