Nieuwe doktersassistentes

Wij verwelkomen  twee nieuwe doktersassistentes in onze praktijk :

Majuska van Zwet  is sinds 15 juni jl. in onze praktijk werkzaam op de maandagochtend en op vrijdag.

Jennifer van Gaalen is per 1 september jl. het team komen versterken. Zij werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Griepvaccinaties 2019

De griepvaccinaties 2019 staan gepland op woensdag 20 november 2019 van 16.00-18.00 uur.

In verband met leveringsproblemen met het vaccin is dit wellicht iets later dan u gewend bent. Dit heeft echter geen nadelige consequenties voor de werkzaamheid of effectiviteit van de vaccinatie.

Wilt u weten wat de griepvaccinatie inhoudt en of u hiervoor in aanmerking komt, kijk dan op : https://sgravensant.nl/preventie/

 

 

Vakantiedata en afwezigheid van uw huisarts

Voor onze vakantiedata zie : https://sgravensant.nl/afwezigheid-van-uw-huisarts/

 

Praktijk 's Gravensant geaccrediteerd !!

 

 

 

Omdat wij verantwoorde zorg willen leveren en hechten aan kwaliteit en wij ook vinden dat onze patiënten erop mogen vertrouwen dat wij deze leveren,  zijn wij begin 2018 gestart met een accreditatie traject voor de NPA.

Wij zijn er trots op dat we in maart 2019 de accreditatie behaald hebben.

 

 

 

Inzien patientengegevens op de huisartsenpost of spoedeisende hulp.

Mogelijk komt u een keer in het weekend of in de avonduren op de huisartsenpost.
Om een optimale kwaliteit van zorg te ontvangen kan het van belang zijn dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost een aantal belangrijke gegevens van u in kan zien, zoals uw medicatie en mogelijke allergieën. Hiervoor moet u wel expliciet toestemming geven bij uw eigen huisarts.

U leest hier meer over op onze website onder het kopje Privacy : https://sgravensant.nl/uitwisseling-patientengegevens-2/

Onze huisartsen bevelen u van harte aan om dit te doen, omdat het goede zorg op de huisartsenpost ondersteunt. Uiteraard bent u vrij om te beslissen of u dit wilt. U kunt eenvoudig online toestemming geven via http://www.volgjezorg.nl/

Als u geen toestemming geeft, kan de huisarts op de huisartsenpost uw gegevens niet inzien.

 

Verwijsbrief MOET vooraf en niet achteraf !

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld.

De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen.

De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt.

Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar.
Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patiënt indienen.