Telefonische bereikbaarheid van de praktijk - proef met digitale triage oplossing vanaf woensdag 21 februari

Het kan u niet ontgaan zijn dat de druk op de huisartsenzorg in heel Nederland toeneemt. Ook in onze praktijk ervaren wij dit. Vanaf 21 februari start onze praktijk daarom met een proef waarbij u via de website online contact kunt opnemen met de praktijk, een digitale triage oplossing. Wanneer u er via deze weg niet uitkomt, blijft het uiteraard altijd mogelijk om via de telefoon contact met ons op te nemen op werkdagen van 8 tot 10 uur.

Welke voordelen zijn er?

 • U kunt digitaal contact opnemen met ons wanneer dat u uitkomt, U hoeft dus niet te wachten aan de telefoon.
 • U wordt geholpen met uw zorgvraag doordat de digitale assistente de juiste vragen aan u zal stellen. De 'gewone' assistente gaat vervolgens met uw vraag aan de slag. Deze oplossing is veilig, getest en voldoet aan de wetgeving.
 • Wij streven ernaar om, op werkdagen, binnen 24 uur te reageren. Neemt u bij spoedeisende situaties altijd direct contact op via de spoedlijn van de praktijk of (buiten kantooruren) de huisartsenpost of bel 112

Afwezigheid Anita Thiellier, POH GGZ

Vanaf 15 juni a.s. zal onze POH GGZ Anita Thiellier gedurende (waarschijnlijk) 6 weken afwezig zijn i.v.m. een medische behandeling. Onze andere POH GGZ, Cheyenne Kiekens, zal haar zo goed als mogelijk  vervangen en dus indien nodig patiënten van haar overnemen. Dit zal ongetwijfeld tot wat langere wachttijden leiden. Wij bieden hiervoor onze verontschuldigingen aan, en vragen om uw begrip gezien de situatie.

 

Dokter Kort, waarnemend huisarts in praktijk dokter Schoute/de Groot.


 

Sinds 15 januari jl. hebben wij een nieuwe waarnemend huisarts in de praktijk  : dokter Daniëlle Kort.

“Langs deze weg wil ik mijzelf graag aan u voorstellen. Mijn naam is Daniëlle Kort. Ik heb de geneeskunde opleiding en huisartsopleiding gevolgd aan het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. Voorafgaand aan de huisartsopleiding heb ik een aantal jaar gewerkt in een verpleeghuis en in het ziekenhuis bij de afdelingen interne geneeskunde, maag-darm-leverziekten en longgeneeskunde.
Na jaren met veel plezier in de regio Leiden te hebben gewoond, hebben mijn vriend (geboren en getogen Westlander) en ik kortgeleden een huis gekocht in Naaldwijk. Ik vind continuïteit in de patiëntenzorg belangrijk en kijk er daarom naar uit om hier voor een langere periode te komen werken en u allen te ontmoeten!”

Dokter Kort werkt 2 dagen in de praktijk; haar vaste werkdagen zijn maandag en woensdag. De overige dagen zullen door dokter Schoute en dokter de Groot worden ingevuld zodat de werkweek nu  als volgt wordt ingevuld :

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Mw. N.W. Schoute Middag Ochtend
Mw. L.J. de Groot Ochtend Middag Hele dag
Mw. D. Kort Hele dag Hele dag

BIG nummer dr. Kort : 89923310901

Incidenteel zal er onderling worden geruild na bijvoorbeeld onregelmatige diensten of in verband met nascholingen.

  

Daniëlle Kort

Vacature gediplomeerd doktersassistente

Wij hebben momenteel in de praktijk een vacature voor een gediplomeerd doktersassistente voor 2 dagen per week.

Kijk voor meer informatie op : vacature doktersassistente Praktijk sGravensant


 

Dokters assistente in opleiding

Sinds september is Nicole Blankman op dinsdag en vrijdag in onze praktijk werkzaam voor het praktische gedeelte van haar opleiding tot doktersassistente. Zij zal alle werkzaamheden moeten leren. Het is dan ook mogelijk dat u haar aan de telefoon, aan de balie of in de behandelkamer treft.
De praktijk probeert er op deze manier aan mee te werken om ook in de toekomst voldoende doktersassistentes op de arbeidsmarkt te hebben.

Nicole Blankman

Een second opinion, hoe werkt dat ?

Een second opinion is het vragen om een beoordeling van een door een arts gestelde diagnose/voorgestelde behandeling aan een tweede, onafhankelijke arts die werkzaam is binnen hetzelfde medisch specialisme/vakgebied als de eerste geconsulteerde arts.

Bij een second opinion maakt de behandelend arts, naar wie de huisarts in eerste instantie verwezen heeft, de verwijzing voor de second opinion, en dus niet de huisarts.

Kijk voor meer informatie op : Hoe krijg ik een second opinion ?

 


 

Ons patientenportaal

Voor ons patiënten portaal zie onze pagina Patiënten Omgeving

U kunt hier onder andere uw medisch dossier inzien, online een afspraak op het spreekuur inplannen of via beveiligde mail vragen stellen aan uw arts.

Inloggen in de patienten omgeving van dokter Schoute is vereenvoudigd : dit kan nu ook met DigiD.

De voor- en nadelen van het online inzien van uw dossier zijn door thuisarts.nl op een rijtje gezet : Online inzien van mijn dossier


 

Via E consult uw huisarts 24 u per dag raadplegen -

Wij hebben in onze praktijk de mogelijkheid om via een E consult uw medische vragen te beantwoorden.

Zie https://sgravensant.nl/patientenportaal/

 

Uiteraard betreft dit alleen vragen die NIET SPOEDEISEND zijn.

Verder is het E consult ook niet zozeer geschikt voor :

 • Pijnklachten
 • Wanneer u denkt dat er  ook een lichamelijk onderzoek nodig is

Het E consult is wél geschikt voor :

 • Leefstijladviezen en -vragen
 • Vragen over medicijnen
 • Plekjes en vlekjes op de huid waarbij een foto moet worden toegevoegd. SVP minstens één detail- en een overzichtsfoto toevoegen en in de tekst vermelden waar het plekje zich bevindt.
 • Vragen over (en uitslagen van) onderzoeken
 • Vragen  naar aanleiding van een eerder consult, of om door te geven hoe het sindsdien is gegaan
 • Controle en follow-up bij chronische aandoeningen

Wij doen ons best om uw E consult binnen 2 werkdagen te beantwoorden

 

 


 

Medicijnen over ? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in !

Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang. Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg over de resten ervan in het milieu.

Dit omdat de medicijnresten na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht komen. En daarnaast ook omdat mensen medicijnen soms door het toilet en gootsteen spoelen.

Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken.

Lees verder


 

Sociaal Plein Westland heeft een nieuwe website

U staat er niet alleen voor...!
Voor kleine en grote vragen om hulp, andere inwoners ontmoeten, vragen over geldzorgen of thuis steun nodig? Het vinden van verschillende soorten hulp begint bij Hulpzoeker Westland. U vindt hier op de website wat u kunt doen om uzelf of een ander te helpen. En welke organisaties u helpen als u er zelf niet uitkomt. U kunt hulpzoeker ook gebruiken om buren, familie of vrienden op weg te helpen.

Zie verder : Hulpzoeker Westland

Vakantiedata en afwezigheid van uw huisarts

Voor onze vakantiedata zie :  Vakantiedata Huisartsen

 

Nieuwe patiënten

Helaas kunnen we in praktijk 's Gravensant momenteel geen nieuwe patiënten aannemen. Dit geldt dus zowel voor de praktijk van dr. Schoute als voor die van dr. Nandoe.

Wij zullen het op deze plaats melden wanneer hier verandering in komt.

Aanmelden is dan overigens alleen van toepassing voor patiënten die wonen binnen ons zorg gebied Zorggebied van de praktijk

Zie voor verdere informatie Inschrijven als patiënt

 


 

Bloedafname locatie in 's Gravenzande - Bloedafname alleen op afspraak !!

Op werkdagen, (ma-vrij) dagelijks tussen 8.00 en 9.30 u, kunt u bloed laten prikken in de locatie Huisartsenpraktijk Deunisvelt/Dupuis, Zandeveltplein 39 te 's-Gravenzande door het laboratorium van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch centrum.

Dit is alleen op afspraak mogelijk

U kunt online een afspraak maken voor bloedprikken viahttps://www.rhmdc.nl/patienten/bloedafnamelocaties/

Of u kunt bellen met het Klant Contact Centrum van het RHMDC via 088 260 4000.


Verder is in onze regio bloedafname mogelijk via bloedafname aan huis  (alleen na aanmelding door de huisarts)

óf : (inmiddels weer zonder afspraak..!)

 • In het Behandel Centrum Westland, Middelbroekweg 2a (1e etage) Naaldwijk  :
  • maandag t/m donderdag van 7.30-16.00 u
  • vrijdag van 07.00 - 12.00 u
  • zaterdag  van 08.00 - 11.00 u

 

Thuisarts.nl heeft nu ook een Engelse versie : GP-info

Sinds kort is er een Engelstalige versie van de voorlichtings site Thuisarts.nl, namelijk   https://gpinfo.nl/
GPinfo.nl is vooralsnog gericht op buitenlanders die in Nederland wonen, werken of studeren (hierna: internationals).

Omdat zij de Nederlandse taal vaak onvoldoende machtig zijn, maken zij geen gebruik van Thuisarts.nl. Uit onderzoek blijkt dat internationals behoefte hebben aan informatie over gezondheid en ziekte in de context van het Nederlandse systeem.

Ook het Nederlandse gezondheidszorg systeem staat op deze site toegelicht en uitgelegd

Dus uw Engelstalige of buitenlandse vrienden of kennissen kunt u op deze site attent maken.

De Twijfeltelefoon

Wanneer u twijfels heeft over het corona vaccin, over HPV vaccinatie of bijvoorbeeld vroege opsporing van darmkanker, en u vindt geen antwoord op uw vragen op het internet, dan kunt u bellen met De Twijfeltelefoon  via 088-7 555 777

Hier wordt uw vraag beantwoord door een medisch specialist.


 

Inzage in uw patiënten dossier

 

 

 

Vanaf 1 juli 2020 is het de bedoeling dat alle Nederlanders via een patiëntenportaal de mogelijkheid hebben te beschikken over hun eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Dit geldt dus ook voor uw huisartsendossier. Na vele technische problemen met een eerdere portaal-versie, hebben wij sinds mei 2022 een nieuwe patiënten omgeving.

Hier kunt u uw eigen patiëntendossier inzien.

N.B.: Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat uw medische gegevens van u persoonlijk zijn en dat u deze dus niet deelt met instanties of onbekenden die met deze gegevens hun voordeel zouden kunnen doen.

Verwijsbrief MOET vooraf en niet achteraf !

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld.

De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen.

De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt.

Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar.
Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patiënt indienen.