Inschrijving nieuwe patiënten mogelijk bij praktijk Nandoe

Inschrijving voor nieuwe patiënten is mogelijk in de praktijk van dr. Nandoe.

Dit is alleen van toepassing voor patiënten die wonen binnen ons zorg gebied Zorggebied van de praktijk

Zie voor verdere informatie Inschrijven als patiënt

 


 

Griep- en pneumokokkenprik 2021

De datum voor de Griep- en pneumokokkenvaccinatie 2021 is vastgesteld op Woensdag 3 november van 13.00-17.00 u.

Verdere informatie volgt binnenkort.

Door verschillende oorzaken (bv. uitbreiding van de doelgroep, meer respons op de griepvaccin-uitnodigingen tijdens en na de Coronapandemie) bestaat  de kans dat wij op deze datum onvoldoende vaccin hebben om alle gegadigden te kunnen voorzien. Dit heeft met beperkte uitlevering van het vaccin te maken. Uiteraard zullen wij in dat geval een  tweede vaccinatie datum bepalen, die opnieuw afhankelijk is van het moment waarop en hoeveel vaccin we aangeleverd krijgen. We houden u op de hoogte.

Video Griepprik voor wie ?

Meer informatie staat ook op onze pagina over Preventie : Griepvaccinatie


 

Vacature dokterassistente

Praktijk 's-Gravensant zoekt een gediplomeerd doktersassistente.

Kijk voor meer informatie op : vacature doktersassistente


 

U kunt nu via E consult uw huisarts 24 u per dag raadplegen

Sinds kort hebben wij in onze praktijk de mogelijkheid om via een E consult uw medische vragen te beantwoorden.

Uiteraard betreft dit alleen vragen die NIET SPOEDEISEND zijn.

Verder is het E consult ook niet zozeer geschikt voor :

 • Pijnklachten
 • Wanneer u denkt dat er  ook een lichamelijk onderzoek nodig is
 • Plekjes en vlekjes op de huid waarbij een foto moet worden toegevoegd.

Het E consult is wél geschikt voor :

 • Leefstijladviezen en -vragen
 • Vragen over medicijnen
 • Vragen over (en uitslagen van) onderzoeken
 • Vragen  naar aanleiding van een eerder consult, of om door te geven hoe het sindsdien is gegaan
 • Controle en follow-up bij chronische aandoeningen

Wij doen ons best om uw E consult binnen 2 werkdagen te beantwoorden

Zie http://www.sgravensant.nl/patientenportaal


 

Bloedafname locatie in 's Gravenzande - Bloedafname alleen op afspraak !!

Op werkdagen, (ma-vrij) dagelijks tussen 8.00 en 9.30 u, kunt u bloed laten prikken in de locatie Huisartsenpraktijk Deunisvelt/Dupuis, Zandeveltplein 39 te 's-Gravenzande door het laboratorium van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch centrum.

Dit is alleen op afspraak mogelijk

U kunt online een afspraak maken voor bloedprikken viahttps://www.rhmdc.nl/patienten/bloedafnamelocaties/

Of u kunt bellen met het Klant Contact Centrum van het RHMDC via 088 260 4000.


Verder is in onze regio bloedafname mogelijk via bloedafname aan huis  (alleen na aanmelding door de huisarts)

óf : (op afspraak)

 • In het Behandel Centrum Westland, Middelbroekweg 2a (1e etage) Naaldwijk  :
  • maandag t/m donderdag van 7.30-16.00 u
  • vrijdag van 07.00 - 12.00 u
  • zaterdag  van 08.00 - 11.00 u

 

Thuisarts.nl heeft nu ook een Engelse versie : GP-info

Sinds kort is er een Engelstalige versie van de voorlichtings site Thuisarts.nl, namelijk   https://gpinfo.nl/
GPinfo.nl is vooralsnog gericht op buitenlanders die in Nederland wonen, werken of studeren (hierna: internationals).

Omdat zij de Nederlandse taal vaak onvoldoende machtig zijn, maken zij geen gebruik van Thuisarts.nl. Uit onderzoek blijkt dat internationals behoefte hebben aan informatie over gezondheid en ziekte in de context van het Nederlandse systeem.

Ook het Nederlandse gezondheidszorg systeem staat op deze site toegelicht en uitgelegd

Dus uw Engelstalige of buitenlandse vrienden of kennissen kunt u op deze site attent maken.

Vakantiedata en afwezigheid van uw huisarts

Voor onze vakantiedata zie : https://sgravensant.nl/afwezigheid-van-uw-huisarts/

 

Inzage in uw patiënten dossier

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 juli 2020 is het de bedoeling dat alle Nederlanders via een patiëntenportaal de mogelijkheid hebben te beschikken over hun eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Dit geldt dus ook voor uw huisartsendossier. U kunt hiervan gebruik maken door een zogenaamd “CGM LIFE account” te activeren. Vanaf heden is inzage in uw dossier via dit patiënten portaal mogelijk.

Zie voor de werkwijze : https://sgravensant.nl/patientenportaal

N.B.: Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat uw medische gegevens van u persoonlijk zijn en dat u deze dus niet deelt met instanties of onbekenden die met deze gegevens hun voordeel zouden kunnen doen.

Verwijsbrief MOET vooraf en niet achteraf !

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld.

De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen.

De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt.

Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar.
Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patiënt indienen.