Griepvaccinaties 2018

Heeft u de datum van onze griepvaccinaties gemist, of was u niet in staat te komen ?

Neemt u dan telefonisch contact op met de praktijk.

 

Kijk voor meer informatie over de griepvaccinatie bij http://sgravensant.nl/preventie/

 

 

 

 

 

 

Vakantiedata en afwezigheid van uw huisarts

Voor onze vakantiedata zie : https://sgravensant.nl/afwezigheid-van-uw-huisarts/

 

Nieuwe Website

In het voorjaar van 2018 hebben wij onze website vernieuwd.

We hebben veel tijd besteed om een mooie, nieuwe en toegankelijke site voor u te bouwen waar u veel informatie over onze praktijk en over gezondheid en preventie kunt vinden. We hopen dat u hier uw weg kunt vinden en horen graag uw commentaar.

De bedoeling is, dat er in de nabije toekomst via deze website nog makkelijker met de praktijk kan worden gecommuniceerd, door een in te richten patiënten portaal en via beveiligde email.

 

 

 

Niewe assistentenkamer

In het voorjaar van 2018 is de spreekkamer van de assistentes vergroot en opnieuw ingericht.

Nieuwe assistentenkamer

Praktijk accreditatie

Omdat wij verantwoorde zorg willen leveren en hechten aan kwaliteit en wij ook vinden dat onze patiënten erop mogen vertrouwen dat wij deze leveren,  zijn wij begin 2018 gestart met een accreditatie traject voor de NPA. We hopen in het voorjaar van 2019 deze praktijk accreditatie te behalen.

 

Verwijsbrief MOET vooraf en niet achteraf !

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld.

De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen.

De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt.

Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar.
Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patiënt indienen.