Praktijk 's Gravensant geaccrediteerd !!

Omdat wij verantwoorde zorg willen leveren en hechten aan kwaliteit en wij ook vinden dat onze patiënten erop mogen vertrouwen dat wij deze leveren,  zijn wij begin 2018 gestart met een accreditatie traject voor de NPA.

Wij zijn er trots op dat we in maart 2019 de accreditatie behaald hebben.

 

 

 

Onze Website

Deze website is in het voorjaar van 2018 vernieuwd.

We hebben veel tijd besteed om een mooie, nieuwe en toegankelijke site voor u te bouwen waar u veel informatie over onze praktijk en over gezondheid en preventie kunt vinden. We hopen dat u hier uw weg kunt vinden en horen graag uw commentaar.

NB Wanneer u onze  website op een IPhone of IPad bezoekt en u het menu wilt gebruiken,                                   drukt u dan om verder te gaan in het menu op het vinkje : >   (rechts naast de titels van de menu's).

De bedoeling is, dat er in de nabije toekomst via de website nog makkelijker met de praktijk kan worden gecommuniceerd, door een in te richten patiënten portaal en via beveiligde email.

 

 

 

Vernieuwde website sociaalpleinwestland.nl online

Het sociaal plein Westland heeft een vernieuwde website waardoor u overal en altijd toegang kunt krijgen tot informatie over zorg, passende hulp en activiteiten

http://www.sociaalpleinwestland.nl is een website voor inwoners en professionals met informatie over de gemeente, instellingen, organisaties en activiteiten over onderwerpen als: wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Het Sociaal Plein Westland is er voor alle inwoners van de gemeente Westland en helpt inwoners de juiste organisatie of activiteit op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn in de eigen buurt te vinden. Inmiddels delen meer dan dertig organisaties en honderden professionals oplossingen voor inwoners.

Sociaalpleinwestland.nl is een initiatief van de gemeente Westland, Vitis Welzijn, Patijnenburg en Sociaal Kern Team.

De webste maakt inwoners en professionals wegwijs bij vragen over werk, zorg of opvoeding. Eerst geeft de site antwoorden om de  hulpvraag zelf op te lossen of geeft andere oplossingen aan. Waar nodig geeft de website aan welke ondersteuning mogelijk is vanuit de gemeente Westland en/of verwijst de informatie naar de juiste hulpverleners of organisaties in de buurt.

 

 

 

Nieuwe Praktijkondersteuner GGZ

Per 1 maart jl. is er een nieuwe POH-GGZ in onze praktijk werkzaam.

Psychologe Cheyenne Kiekens heeft haar collega Shirley Veerkamp opgevolgd die een functie elders heeft aanvaard.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen ? Kijk hiervoor op : https://sgravensant.nl/praktijkondersteuner-ggz/

Cheyenne Kiekens, POH-GGZ

Inzien patientengegevens op de huisartsenpost of spoedeisende hulp.

Mogelijk komt u een keer in het weekend of in de avonduren op de huisartsenpost.
Om een optimale kwaliteit van zorg te ontvangen kan het van belang zijn dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost een aantal belangrijke gegevens van u in kan zien, zoals uw medicatie en mogelijke allergieën. Hiervoor moet u wel expliciet toestemming geven bij uw eigen huisarts.

U leest hier meer over op onze website onder het kopje Privacy : https://sgravensant.nl/uitwisseling-patientengegevens-2/

Onze huisartsen bevelen u van harte aan om dit te doen, omdat het goede zorg op de huisartsenpost ondersteunt. Uiteraard bent u vrij om te beslissen of u dit wilt. U kunt eenvoudig online toestemming geven via http://www.volgjezorg.nl/

Als u geen toestemming geeft, kan de huisarts op de huisartsenpost uw gegevens niet inzien.

 

Vakantiedata en afwezigheid van uw huisarts

Voor onze vakantiedata zie : https://sgravensant.nl/afwezigheid-van-uw-huisarts/

 

Verwijsbrief MOET vooraf en niet achteraf !

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld.

De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen.

De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt.

Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar.
Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patiënt indienen.