Introductie nieuwe patiënten omgeving

In verband met de vele technische problemen bij toegang en inloggen via het patiënten portaal van CGM hebben wij besloten om ons portaal via een andere aanbieder beschikbaar te gaan stellen : Uw Zorg Online

Zie onze pagina Patiënten Omgeving


 

Drukte in de praktijk

Door diverse oorzaken ervaren wij in deze post-Corona tijd veel drukte in de praktijk.

Voor u als patiënt kan dat betekenen dat het soms wat langer duurt voordat u een afspraak kunt maken of dat de wachttijd aan de telefoon soms langer is.

Wij vragen om uw begrip voor deze situatie.

Onder andere door het installeren van de nieuwe patiënten omgeving proberen we u nieuwe contact mogelijkheden aan te bieden.

 


 

Bericht van Dokter Schoute - update 30-05-2022

Beste mensen,

We zijn nu bijna 6 maanden verder sinds mijn uitval door ziekte uit de praktijk.
Vier maanden geleden, toen de diagnose hartfalen t.g.v. sarcoïdose op het hart geconstateerd werd, is de behandeling gestart met immuunsuppressiva (afweer-onderdrukkende medicatie)
Begin mei jl. is er opnieuw een PET-scan gemaakt waarop duidelijk verbetering te zien was. Er werden geen actieve haarden meer gezien van de sarcoïdose.
Hopelijk krijg ik van de cardioloog binnenkort groen licht om te starten met revalidatie.
Lichamelijk merk ik zelf al dat ik verder vooruit ben gegaan.
De laatste 1,5 maand heb ik lichte werkzaamheden op de achtergrond gedaan voor de praktijk.  In de komende maand ga ik beginnen met 2 halve dagen per week. In de maand juli, na onze vakantie, zal ik dat verder uitbreiden.
Ik hoop dat de vooruitgang doorzet en dat ik langzamerhand mijn werkzaamheden verder kan uitbreiden.
De komende 2 maanden zal de praktijk ook nog worden waargenomen door dokter De Groot en de vaste waarnemend huisartsen Mevr. Smeeman en Mevr. Boxma.

Met vriendelijke groet,

N.W. Schoute, huisarts

Waarneming in de praktijk en aanpassing werkdagen artsen

In verband met de ziekte van dr. Schoute (zie ook het bericht hierboven) zullen er in de komende maanden nog waarnemende artsen in de praktijk werkzaam zijn. Zoveel mogelijk zijn daarvoor dezelfde artsen gevraagd.

Dit zijn ervaren collega's waar Dr. Schoute en Dr. De Groot alle vertrouwen in hebben. Zij zullen in de komende tijd vooral op de dinsdag waarnemen en incidenteel ook op andere dagen.

Het betreft :

 • Mw. A. Boxma
 • Mw. I.  Smeeman

We hopen gezien de situatie op uw begrip.


 

Vertrek assistente Inge Berwers

Per 1 juli a.s. zal onze assistente Inge Berwers de praktijk verlaten. Zij gaat een HBO studie psychologie doen en als inval doktersassistente aan de slag.
Inge is 7 jaar lang een bekend gezicht en stem voor u geweest aan de balie en de telefoon.
Wij als team gaan haar zeer missen en wensen haar veel plezier en succes met deze nieuwe stap in haar carrière.

 

 


 

Inge Berwers

Zwangerschapsverlof POH-GGZ Cheyenne Kiekens

Onze POH-GGZ, psychologe Cheyenne Kiekens, zal vanaf half juli met zwangerschapsverlof gaan.  De bedoeling is dat zij na dit verlof, in januari 2023 weer terugkeert in ons team.

Zij zal vervangen worden door Laura van Gils, een nieuwe POH GGZ en een nieuw gezicht voor u en voor ons.

Zij zal werkzaam zijn op woensdag, donderdag en vrijdag.


 

Inschrijving nieuwe patiënten mogelijk bij praktijk Nandoe

Inschrijving voor nieuwe patiënten is mogelijk in de praktijk van dr. Nandoe.

Dit is alleen van toepassing voor patiënten die wonen binnen ons zorg gebied Zorggebied van de praktijk

Zie voor verdere informatie Inschrijven als patiënt

 


 

Via E consult uw huisarts 24 u per dag raadplegen -

Wij hebben in onze praktijk de mogelijkheid om via een E consult uw medische vragen te beantwoorden.

Zie https://sgravensant.nl/patientenportaal/

 

Uiteraard betreft dit alleen vragen die NIET SPOEDEISEND zijn.

Verder is het E consult ook niet zozeer geschikt voor :

 • Pijnklachten
 • Wanneer u denkt dat er  ook een lichamelijk onderzoek nodig is

Het E consult is wél geschikt voor :

 • Leefstijladviezen en -vragen
 • Vragen over medicijnen
 • Plekjes en vlekjes op de huid waarbij een foto moet worden toegevoegd. SVP minstens één detail- en een overzichtsfoto toevoegen en in de tekst vermelden waar het plekje zich bevindt.
 • Vragen over (en uitslagen van) onderzoeken
 • Vragen  naar aanleiding van een eerder consult, of om door te geven hoe het sindsdien is gegaan
 • Controle en follow-up bij chronische aandoeningen

Wij doen ons best om uw E consult binnen 2 werkdagen te beantwoorden

 

 


 

Bloedafname locatie in 's Gravenzande - Bloedafname alleen op afspraak !!

Op werkdagen, (ma-vrij) dagelijks tussen 8.00 en 9.30 u, kunt u bloed laten prikken in de locatie Huisartsenpraktijk Deunisvelt/Dupuis, Zandeveltplein 39 te 's-Gravenzande door het laboratorium van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch centrum.

Dit is alleen op afspraak mogelijk

U kunt online een afspraak maken voor bloedprikken viahttps://www.rhmdc.nl/patienten/bloedafnamelocaties/

Of u kunt bellen met het Klant Contact Centrum van het RHMDC via 088 260 4000.


Verder is in onze regio bloedafname mogelijk via bloedafname aan huis  (alleen na aanmelding door de huisarts)

óf : (op afspraak)

 • In het Behandel Centrum Westland, Middelbroekweg 2a (1e etage) Naaldwijk  :
  • maandag t/m donderdag van 7.30-16.00 u
  • vrijdag van 07.00 - 12.00 u
  • zaterdag  van 08.00 - 11.00 u

 

Thuisarts.nl heeft nu ook een Engelse versie : GP-info

Sinds kort is er een Engelstalige versie van de voorlichtings site Thuisarts.nl, namelijk   https://gpinfo.nl/
GPinfo.nl is vooralsnog gericht op buitenlanders die in Nederland wonen, werken of studeren (hierna: internationals).

Omdat zij de Nederlandse taal vaak onvoldoende machtig zijn, maken zij geen gebruik van Thuisarts.nl. Uit onderzoek blijkt dat internationals behoefte hebben aan informatie over gezondheid en ziekte in de context van het Nederlandse systeem.

Ook het Nederlandse gezondheidszorg systeem staat op deze site toegelicht en uitgelegd

Dus uw Engelstalige of buitenlandse vrienden of kennissen kunt u op deze site attent maken.

Vakantiedata en afwezigheid van uw huisarts

Voor onze vakantiedata zie : https://sgravensant.nl/afwezigheid-van-uw-huisarts/

 

Inzage in uw patiënten dossier

 

 

 

Vanaf 1 juli 2020 is het de bedoeling dat alle Nederlanders via een patiëntenportaal de mogelijkheid hebben te beschikken over hun eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Dit geldt dus ook voor uw huisartsendossier. Na vele technische problemen met een eerdere portaal-versie, hebben wij sinds mei 2022 een nieuwe patiënten omgeving.

Hier kunt u uw eigen patiëntendossier inzien.

N.B.: Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat uw medische gegevens van u persoonlijk zijn en dat u deze dus niet deelt met instanties of onbekenden die met deze gegevens hun voordeel zouden kunnen doen.

Verwijsbrief MOET vooraf en niet achteraf !

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld.

De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen.

De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt.

Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar.
Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patiënt indienen.