Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

 

Wij stellen het op prijs dat wanneer u ontevreden bent, u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw huisarts.

 

Klachtenfunctionaris
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer  088 0229190.

Geschilleninstantie huisartsenzorg
Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

 

Overigens : het is ook fijn om te horen en te lezen waar we goed in zijn, dan zijn dat namelijk zaken die we moeten vasthouden. Dus ook uw complimenten mag u ons melden.