Voor spoedgevallen kunt u altijd terecht!!
Overdag
Bij een spoedgeval belt u de praktijk : 0174 - 413600 / 0174 - 416400. Of bij zeer dringende spoed de spoedlijn:
Spoedlijn: 0174-441780
Na 17.00 uur, in weekend en op feestdagen
U kunt dan terecht bij:
Huisartsenpost Westland
Middelbroekweg 2a, Naaldwijk
Telefoon: 0174-638738
Gaarne vooraf eerst bellen.