Aanmelden
Via het aanmeldingsformulier kunt u zich als nieuwe patiŽnt inschrijven. De praktijk van Dhr. Nandoe is geopend voor nieuwe patiŽnten. Alvorens men wordt ingeschreven zal er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. De praktijk van Mevr. Schoute is gesloten voor nieuwe inschrijvingen! U kunt het formulier downloaden, invullen en vervolgens ondertekend inleveren bij onze balie. Voor het formulier heeft u Adobe Acrobat Reader nodig welke gratis is te downloaden op www.adobe.com.
Gaarne verzoeken wij u om uw identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee te nemen als u de inschrijfformulieren komt inleveren.
Klik hier voor het inschrijf-formulier!
Meerdere gezinsleden
Zijn er meerdere gezinsleden, dan dient u voor ieder gezinslid een nieuw formulier in te vullen.
Zorgverzekering
U bent zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van uw huisarts bij uw zorgverzekeraar. De zogenaamde liszcode van Dhr. Nandoe is 01022372 en van Mevr Schoute 01022135. Zodra er wijzigingen optreden in uw verzekering, dient u dit direct door te geven aan de assistente.
Bevesting en intake
Zodra u zich heeft ingeschreven, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief en een praktijkfolder. Bij inschrijving hoort een kennismakingsgesprek met de huisarts. Dit gesprek is bedoeld om wederzijdse verwachtingen te bespreken en u verder wegwijs te maken met de praktijk en om bijzonderheden uit uw medische gegevens vast te leggen. U dient voor dit gesprek een afspraak te maken.
Wijzigingsformulier
Voor het wijzigen van uw gegevens zoals adres, telefoonnummer,verzekering of apotheek kunt u het onderstaande wijzigingsformulier gebruiken. U hoeft naast uw naam en geboortedatum alleen de gewijzigde gegevens in te vullen.
Persoonsgegevens
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Geslacht
BSN nummer
Uw e-mail adres
Huisarts
Bij welke huisarts bent u ingeschreven? Dr. Nandoe
Dr. Schoute
Apotheek
Uw apotheek
Adresgegevens
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Verzekering
Naam zorgverzekering
UZOVI code
Polisnummer
Wijziging
Reden van wijziging Verhuizing
Huwelijk / Samenwonen
Anders
Indien van toepassing; is uw partner ingeschreven bij onze praktijk? Ja  Nee
Zo ja, wat is de naam en geboortedatum van uw partner?
Voer deze code in: