Stagiarie doktersassistente
Filler
Vanaf 1 december, ziet u het komende jaar, een nieuw gezicht in onze praktijk.

Jennifer

Jennifer van Gaalen -Verheij gaat 2 dagen per week bij ons stagelopen in verband met haar opleiding voor doktersassistente.
Filler
Nieuwe klachtenregeling
Filler
Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wij stellen het op prijs wanneer u ontevreden bent, dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
U kunt een afspraak maken met uw huisarts.

Klachtenfunctionaris
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer  088 0229191.

Geschilleninstantie huisartsenzorg
Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

Filler
Griepvaccinatie
Filler
Het is weer tijd voor de jaarlijkse griepvaccinatie.  Personen uit de volgende groepen komen in aanmerking voor een jaarlijkse influenzavaccinatie.

Bovenstaande patiënten zijn uit onze praktijken geselecteerd en ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging om  dinsdag 24 oktober tussen 16.00 – 18.00 uur de prik te komen halen. De uitnodiging dient u mee te nemen.

Indien u op deze dag echt verhinderd bent dan kunt u een andere afspraak maken met de assistentes.   Indien u de prik niet wenst te ontvangen dan hoeft u dit niet aan ons te melden. Deelname aan de vaccinatie is op vrijwillige basis.

Via de link www.rivm.nl/griepprik kunt u meer lezen over de griepvaccinatie

Filler
Verwijsbrief MOET vooraf en NIET achteraf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld. De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen. De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt. Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patient indienen.

Filler
www.thuisarts.nl
Filler
Nieuwe website van het NHG(Ned. Huisartsengenootschap) voor het Nederlandse publiek
Filler
Wat kunt u verwachten van Thuisarts.nl?
Deze website is samengesteld door medisch deskundigen, dus wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar. De informatie is gebaseerd op de meest actuele richtlijnen en medische inzichten. Thuisarts.nl is onafhankelijk. Er staat geen reclame op de website en wordt niet gesponsord.
Filler
Wat biedt Thuisarts.nl?
Op thuisarts.nl staat duidelijke en begrijpelijke medische informatie. Men kan zoeken op beginletter van een onderwerp, op lichaamsdeel of een zoek woord. Elk onderwerp begint met een korte samenvatting, Wie verder klikt, krijgt antwoord op vragen als; waardoor komt het? Kan het kwaad? Wat kan ik er zelf aan doen? Hoe wordt het behandeld? Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts? Hoe gaat het verder? Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg. Thuisarts.nl stelt geen diagnose!
Filler
Uitwisseling medische patiëntgegevens
Filler
Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Goede zorg met goede informatie
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij een huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts en apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Ook ’s avonds en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. Dit netwerk zorgt voor een snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens.
Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners via de zorginfrastructuur. U moet uw huisarts en apotheek eerst toestemming geven uw gegevens beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.


Voor welke gegevens geeft U toestemming om uit te wisselen?
Bij de huisarts is het de gestandaardiseerde set van medische gegevens zoals in de professionele samenvatting is omschreven. Daarin zitten de actieve ziekte episodes (b.v. uw chronische ziekte zoals diabetes, hartproblemen, longproblemen), de probleemlijst, actieve medicatie-status voor zover die door de huisarts zijn voorgeschreven, contra-indicaties en geneesmiddelenallergieën. Het gaat alleen om de laatste 5 contacten of die van de laatste 4 maanden. Overige informatie wordt niet uitgewisseld.


Hoe geeft u toestemming?
Uw huisarts en apotheek zullen u om toestemming vragen. Daarna leggen ze in uw dossier vast of u toestemming hebt gegeven. Soms heeft u bij een huisartsenpraktijk of een apotheek contact met meerdere artsen of assistenten. Zij kunnen via één van hen uw toestemming vragen. U kunt ook zelf contact met uw huisarts en apotheek opnemen. Vanaf 1 januari 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw medische gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur. Als u geen toestemming hebt gegeven, kunnen zorgverleners uw gegevens ook niet inzien in noodsituaties.
U kunt uw toestemming altijd weer intrekken en ook bepaalde informatie in uw dossier laten afschermen.
U kunt  ook via een formulier uw toestemming regelen. Dit formulier kunt u afgeven op de praktijk.

Klik hier voor het toestemmingsformulier

Vanaf nu ook online toestemming geven
Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur. Dat kan op 2 manieren:
1.    Vul uw gegevens in en verstuur ze met DigiD met sms naar uw huisarts en/of apotheek.
2.    Vul online een formulier in, print het en geen het aan uw huisarts en/of apotheek.


Voor vragen en uitgebreide informatie kunt u terecht op www.vzvz.nl
Filler
Vakantie / Afwezigheid huisartsen 2018
Dhr. Nandoe
  • Maandag 9 april t/m vrijdag 20 april
  • Maandag 6 augustus t/m vrijdag 24 augustus
  • Maandag 26 november t/m vrijdag 7 december
Mevr. Schoute en Mevr. De Groot-Versluis
  • Maandag 26 maart t/m maandag 2 april
  • Maandag 14 mei t/m vrijdag 18 mei
  • Maandag 9 juli t/m vrijdag 27 juli
  • Maandag 5 november t/m vrijdag 16 november