Nieuwe klachtenregeling
Filler
Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wij stellen het op prijs wanneer u ontevreden bent, dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
U kunt een afspraak maken met uw huisarts.

Klachtenfunctionaris
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer  088 0229191.

Geschilleninstantie huisartsenzorg
Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

Filler
Vertrek huisarts mevr. R.J. Heijdra
Filler
HeijdraNa ruim 8 jaar fijne en goede samenwerking gaat mijn collega huisarts mevr. R.J. Heijdra de praktijk per 31 december 2016 verlaten. Zij is voor velen van u een bekende, vertrouwde en goede huisarts geweest.

Zij is naast mijn praktijk sinds 2014 ook werkzaam als huisarts in Hoek van Holland bij collega Mevr. C. Petri. Daar zal zij in 2017 haar praktijkvoering gaan voortzetten. Ik zal haar enthousiasme en goede inzet missen en wens haar heel veel succes in haar toekomstige praktijk.

Groot Vanaf 3 januari 2017 zal een nieuwe huisarts, mevr. L. De Groot, in de praktijk komen werken. Zij is huisarts sinds 1994, heeft gewerkt in een praktijk in West- Brabant, en heeft na haar verhuizing naar deze regio, als waarnemend huisarts in diverse praktijken in het Westland en op de huisartsenpost gewerkt.

De verdeling van de werkdagen zal wel per 1 januari 2017gaan veranderen:

Maandag       Schoute
Dinsdag         de Groot
Woensdag     Schoute
Donderdag     Schoute
Vrijdag          de Groot

Filler
Het roer is om: vermindering administratieve lasten huisarts
Filler
Onder de noemer Het Roer Gaat Om zijn afspraken gemaakt om de administratieve lasten van huisartsen te verminderen. De meeste gelden sinds 1 januari 2016, andere hebben meer tijd nodig. Dit betekent voor u als patiënt dat er minder extra formulieren nodig zijn voor vergoedingen van geneesmiddelen en hulpmiddelen.

 • Geen formulieren meer bij recepten op ‘medische noodzaak' » D.w.z. als de huisarts het noodzakelijk vindt dat u een bepaald medicijn nodig heeft hiervoor een aantekening op het recept komt en niet meer een aanvullend formulier.
 • Geen formulieren meer bij recepten voor speciale voeding en dieetpreparaten.
 • Alleen reden voorschrijven vermelden voor de 23 gespecificeerde geneesmiddelen » Bij sommige medicijnen is het verplicht voor de huisarts de indicatie te vermelden op het recept. Dit is nu beperkt tot 23 soorten geneesmiddelen.
 • Geen formulieren meer voor stoppen-met-roken medicatie » De huisarts noteert een code op het recept zodat men weet dat u een begeleidingstraject volgt vanuit de huisartspraktijk.
 • Geen formulieren meer bij het voorschrijven van verbandmiddelen bij langdurige wondzorg.
 • Jaarlijks aanvragen hulpmiddelen bij chronische aandoeningen vervalt » Een eerste aanvraag is wel noodzakelijk.
Verwijsbrief MOET vooraf en NIET achteraf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verwijsbrief aan de orde gesteld. De NZa stelt nadrukkelijk dat de patient eerst een verwijsbrief moet hebben en niet achteraf een verwijsbrief kan regelen. De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief voor of gelijk aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis ligt. Achteraf indienen van een verwijsbrief kan niet meer leiden tot declaratie bij de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis kan en zal hierin geen coulance betrachten, maar de declaratie bij de patient indienen.

Filler
Bevolkingsonderzoek Darmkanker
Filler
Vanaf januari 2014 is het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker van start gegaan. Het onderzoek gaat uit van de rijksoverheid en is bedoeld voor iedereen van 55 tot 75 jaar. Een deel van de doelgroep ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deelname.
Elk jaar krijgen ruim 13.000 mensen te horen dat zij darmkanker hebben. Er sterven in ons land jaarlijks 5.000 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om darmkanker in een vroeg stadium te ontdekken. In dit vroege stadium is behandeling van darmkanker vaak minder zwaar en de kans op overleven groter.

Geleidelijk ingevoerd
Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt geleidelijk ingevoerd. In 2017 benadert het RIVM alle mannen en vrouwen die geboren zijn in 1942,1944,1946,1948,1950,1952,1954 en 1956,1958 en 1960. In de komende jaren volgen de andere geboortejaren. In 2019 moet het systeem volledig operationeel zijn en krijgt de doelgroep elke 2 jaar een uitnodiging.

Werkwijze
Vanaf 13 januari 2014 ontvangen de eerste genodigden een brief thuis als vooraankondiging. Twee weken daarna volgt de ontlastingstest. Daarvoor prikt de deelnemer op vier plaatsen in de ontlasting. De test wordt voor analyse naar een laboratorium gestuurd waarbij naar bloed in de ontlasting gekeken wordt. Na twee weken volgt de uitslag. Als 1.000 mensen meedoen aan het bevolkingsonderzoek, is er bij 950 mensen geen aanleiding voor vervolgonderzoek.

Coloscopie
Als bloed in de ontlasting wordt gevonden, volgt een uitnodiging voor een coloscopie. Zo is vaak de reden van het bloed in de ontlasting te achterhalen. Dit kan te maken hebben met darmkanker, maar er zijn ook andere oorzaken mogelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het bevolkingsonderzoek
http://www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl/darmkanker of  http://thuisarts.nl/darmkanker
Filler
www.thuisarts.nl
Filler
Nieuwe website van het NHG(Ned. Huisartsengenootschap) voor het Nederlandse publiek
Filler
Wat kunt u verwachten van Thuisarts.nl?
Deze website is samengesteld door medisch deskundigen, dus wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar. De informatie is gebaseerd op de meest actuele richtlijnen en medische inzichten. Thuisarts.nl is onafhankelijk. Er staat geen reclame op de website en wordt niet gesponsord.
Filler
Wat biedt Thuisarts.nl?
Op thuisarts.nl staat duidelijke en begrijpelijke medische informatie. Men kan zoeken op beginletter van een onderwerp, op lichaamsdeel of een zoek woord. Elk onderwerp begint met een korte samenvatting, Wie verder klikt, krijgt antwoord op vragen als; waardoor komt het? Kan het kwaad? Wat kan ik er zelf aan doen? Hoe wordt het behandeld? Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts? Hoe gaat het verder? Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg. Thuisarts.nl stelt geen diagnose!
Filler
Uitwisseling medische patiëntgegevens
Filler
Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Goede zorg met goede informatie
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij een huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts en apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Ook ’s avonds en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. Dit netwerk zorgt voor een snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens.
Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners via de zorginfrastructuur. U moet uw huisarts en apotheek eerst toestemming geven uw gegevens beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.


Voor welke gegevens geeft U toestemming om uit te wisselen?
Bij de huisarts is het de gestandaardiseerde set van medische gegevens zoals in de professionele samenvatting is omschreven. Daarin zitten de actieve ziekte episodes (b.v. uw chronische ziekte zoals diabetes, hartproblemen, longproblemen), de probleemlijst, actieve medicatie-status voor zover die door de huisarts zijn voorgeschreven, contra-indicaties en geneesmiddelenallergieën. Het gaat alleen om de laatste 5 contacten of die van de laatste 4 maanden. Overige informatie wordt niet uitgewisseld.


Hoe geeft u toestemming?
Uw huisarts en apotheek zullen u om toestemming vragen. Daarna leggen ze in uw dossier vast of u toestemming hebt gegeven. Soms heeft u bij een huisartsenpraktijk of een apotheek contact met meerdere artsen of assistenten. Zij kunnen via één van hen uw toestemming vragen. U kunt ook zelf contact met uw huisarts en apotheek opnemen. Vanaf 1 januari 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw medische gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur. Als u geen toestemming hebt gegeven, kunnen zorgverleners uw gegevens ook niet inzien in noodsituaties.
U kunt uw toestemming altijd weer intrekken en ook bepaalde informatie in uw dossier laten afschermen.
U kunt  ook via een formulier uw toestemming regelen. Dit formulier kunt u afgeven op de praktijk.

Klik hier voor het toestemmingsformulier

Vanaf nu ook online toestemming geven
Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur. Dat kan op 2 manieren:
1.    Vul uw gegevens in en verstuur ze met DigiD met sms naar uw huisarts en/of apotheek.
2.    Vul online een formulier in, print het en geen het aan uw huisarts en/of apotheek.


Voor vragen en uitgebreide informatie kunt u terecht op www.vzvz.nl
Filler
Vakantie / Afwezigheid huisartsen 2017
Dhr. Nandoe
 • Maandag 17 april t/m vrijdag 28 april
 • Maandag 31 juli t/m vrijdag 18 augustus
 • Maandag 27 november t/m vrijdag 8 december
Mevr. Schoute en Mevr. De Groot
 • Maandag 27 februari t/m maandag 10 maart
 • Maandag 26 juni t/m vrijdag 14 juli
 • Maandag 6 november t/m vrijdag 17 november