Algemeen
Klachtenregeling huisartsenzorg :  http://www.skge.nl
Zorgverzekeraars : http://www.zorgverzekeraars.nl
Advies Meldpunt kindermishandeling/jeugdzorg: http://www.vooreenveiligthuis.nl
Ministerie van VWS : http://www.minvws.nl
Patiënteninformatie
NHG patiënten informatie : http://www.thuisarts.nl
NHG ziektenbeschrijvingen : http://www.thuisarts.nl
NPCF patiëntenverenigingen : http://www.npcf.nl/?id=76
Rijksvaccinatieprogramma : http://www.rivm.nl/rvp
Preventieve gezondheidszorg / GG en GD
Gezondheid en Reizen : http://www.lcr.nl
GGD Haaglanden : http://www.ggdhaaglanden.nl/Home.htm
Verzorging
Pallia zorgbureau : http://www.palliazorgbureau.nl
Pieter van Foreest : http://www.pietervanforeest.nl
Careyn : http://www.careyn.nl
Buurtzorg Naaldwijk : http://naaldwijk.buurtzorg.net
Ziekenhuizen / Huisartsenpost
Huisartsenpost, Westland : http://www.huisartsenpostwestland.nl
Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag : http://www.mchaaglanden.nl
HAGA Ziekenhuizen, Den Haag : http://www.hagaziekenhuis.nl
Reinier de Graaf Gasthuis, Delft : http://www.rdgg.nl
Franciscus-Vlietland ZH, Schiedam : http://www.vlietland-ziekenhuis.nl
Overige ziekenhuizen Nederland : http://www.ziekenhuis.nl
Zorg in regio
Kies.Beter.nl : http://www.kiesbeter.nl
1e lijnspsychologen: http://www.psyzorghoflanden.nl/
GGZ Delfland: http://www.ggz-delfland.nl
Parnassia : http://www.parnassiagroep.nl
Fysiotherapie : http://www.defysiotherapeut.com/
Podotherapeuten : http://www.podotherapie.nl
Tandartsen: http://www.tandarts.nl
Fortagroep Westland (GGZ zorg): http://www.fortagroep.nl/contact
Gemeente Westland Zorg
Gemeente Westland - zorg en welzijn: https://www.gemeentewestland.nl/zorg-en-ondersteuning.html
Vitis welzijn: http://www.vitiswelzijn.nl/site