Corona melder App

De overheid heeft een App ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of u recent in de buurt geweest bent van een met het Corona virus besmette persoon : de Corona Melder App.  https://coronamelder.nl/

CoronaMelder stuurt u een bericht als u enige tijd in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Ook geeft de app advies over wat u dan het beste kunt doen. Dit verlaagt het risico dat u onbewust andere mensen in uw omgeving besmet.
Hoe meer mensen CoronaMelder gebruiken, hoe meer mensen waarmee de besmette persoon in contact is geweest op deze manier een waarschuwing krijgen.

Dit helpt om samen het coronavirus onder controle te krijgen.


U kunt de App downloaden via de App Store of Google Play